» Wygraliśmy !!!

Wygraliśmy !!!

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację "Systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego" dla miasta Rzeszowa.

Sieć składająca się z 8 stacji telemetrycznych ma znajdować się na 3 rzekach (Wisłok, Strug, Młynówka) w okolicy Rzeszowa i w samym mieście. Na inwestycję wygospodarowano środki z budżetu miasta jak również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całość prac związanych z wdrożeniem systemu ma się zakończyć do dnia 15.01.2012r. Wszystkie informacje dotyczące bieżącego stanu wód na ww. rzekach będą dostępne pod adresem monitoringrzek.pl/rzeszow/

 

Kategorie: