» Uruchomiono "System monitoringu i ostrzegania powodziowego" w Rzeszowie

Uruchomiono "System monitoringu i ostrzegania powodziowego" w Rzeszowie

Po prawie dwu miesięcznych pracach w dniu dzisiejszym przekazano do użytku "System monitoringu i ostrzegania powodziowego" dla miasta Rzeszowa.

Na trzech rzekach przepływających przez miasto zainstalowano osiem telemetrycznych stacji pomiarowych monitorujących na bieżąco poziom wód oraz stację bazową umiejscowioną w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta służącą do zarządzania ww. stacjami pomiarowymi.

Jak powiedział dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa Józef Szyszka - "System ma na celu uprzedzenie o zagrożeniu. Ma ułatwić pracę i zapobiegać szkodom. Głównie jest skierowany do mieszkańców. Dzięki systemowi będzie wiadomo, gdzie w pierwszej kolejności wysłać służb ratunkowe i kogo trzeba ewakuować najszybciej ...".

Mieszkańcy Rzeszowa, którzy będą chcieli otrzymywać informacje o zagrożeniu powodziowym, mogą zarejestrować się w miejskim systemie powiadamiania SMS-ami, mogą także na bieżąco obserwować stany wód poprzez stronę Internetową po adresem monitoringrzek.pl/rzeszow

 

Kategorie: